Evangelija

Jeigu šią akimirką mirtum, kur tavo siela eitų po mirties? Į dangų ar į pragarą? Ar tu gali rinktis?

Taip tu gali ir dabar yra metas daryti pasirinkimus. Taigi kas yra Evangelija? Tai yra geroji naujiena apie tai, jog Jėzus numirė už viso pasaulio nuodėmes, bet prisikėlė iš numirusiųjų ir vieną dieną sugrįš šlovėje ir jėgoje teisti žmonijos. Kaip tu gali priimti šią dievo išgelbėjimo dovaną? Pamiršk viską, ką pasaulis ir šiandieninė kultūra kalba apie Jėzų, bibliją ar krikčionybę.

Kas yra krikščionybė? Ką kiekvienas turi žinoti apie Jėzų? Kodėl yra svarbu žinoti, kas nutiko prieš 2000 metų?

Skaitykite toliau, kad sužinotumėte apie pačią svarbiausią tiesą žmonijos istorijoje – tiesą, kuri turi realias pasekmes tavo šiandieniniam ir gyvenimui po mirties. Nelauk, daryk sprendimą šiandien (2 Kor 6:2). Dievo išgelbėjimas yra paprastas, tvirtas ir duodamas kiekvienam, kuris tiki:

1. Pripažink, jog esi nusidėjėlis

Biblija sako: “Nėra teisaus, near nė vieno” (Romiečiams 3:10).
Nėra nė vieno šiame pasaulyje be nuodėmės. Niekas žmonijos istorijoje buvo be nuodėmės išskyrus vieną – Jėzų Kristų.
“Nes atpildas už nuodėmę yra mirtis, bet Dievo dovana yra amžinasis gyvenimas per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų Romiečiams 6:23
Dievas yra šventas ir negali priimti nuodėmės – taiga savo dabartinėje būklėje tu esi Dievo priešas ir negali turėti bendravimo su Juo.
“Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas kuris Jį tiki nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą” Jono 3:16
Bet Dievas tave taip myli, jog Jis atvėrė galimybę atsatyti bendravimą su tavimi atsiųsdamas savo Sūnų Jėzų Kristų, kuris savo noru mirė ant kryžiaus prieš daugiau nei 2000 metų. Jėzus prisiėmė ant savęs kartą ir visiems laikams viso pasaulio nuodėmes – Jis mirė tavo vietoje, už tavo nuodėmes, kad tavo nuodėmės būtų atleistos ir tu galėtum gauti brangią amžinojo gyvenimo dovaną.

2. Atgaila už nuodėmes

“Atgailaukite ir pasikrikštykite kiekvienas Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną” Apaštalų darbų 2:38

3. Tikėk, kad Jėzus mire ant kryžiaus už tavo nuodėmes

Patikėk, jog Jis sumokėjo kainą už tavo nuodėmes vietoje tavęs ir tu gausi amžinojo gyvenimo dovaną ir atsatysi savo bendravimą su dangiškuoju Tėvu
“Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, jog Dievas Jį prikėlė iš numirusiųjų, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima ir taip įgyjamas teisumas, ir lūpomis išpažįstama ir taip įgyjamas išgelbėjimas” Romiečiams 10:9-10
Dievas duos tau naują Dvasią ir širdį, bei suteiks tau amžinojo gyvenimo su Juo dovaną. Jeigu nepriimsi Jėzaus, praleisi amžinybę pragare, vietoje, kuri buvo sukurta ne tau, bet velniui. Neapsigauk, jei tu nesi išgelbėtas Jėzaus Kristaus Malone, tau teks kentėti amžiną bausmę už savo nuodėmės pragare.
Jeigu gailiesi dėl savo nuodėmių ir tiki, kad Jėzus Kristus yra Viešpats, kad Jis mirė ant kryžiaus už pasaulio (ir tavo) nuodėmes irk ad Jis prisikėlė, nuoširdžiai pasimelsk šia paprasta malda:

Brangus Viešpatie Jėzau, aš žinau, jog esu nusidėjėlis. Aš tikiu, kad Tu mirei už mano nuodėmes ant kryžiaus. Dabar aš gręžiuosi nuo savo nuodėmių ir atveriu tau savo širdies ir gyvenimo duris. Aš pripažįstu tave kaip mano Viešpatį ir Gelbėtoją. Ačiū, kad išgelbėjai mane. Jėzaus vardu, Amen.
________________________________________
Jeigu tu patikėjai ir priėmei Jėzų, leisk mums žinoti, jog galėtume melstis už tave ir tavo naują gyvenimą su Jėzumi.

Taip aš priėmiau Kristų!

Aš vėl pašvenčiau savo gyvenimą Jėzui!

Ne, aš vis dar turiu klausimų!