Ar Dievas egzistuoja? Ar yra įrodymų, kad Dievas egzistuoja?

Ar Dievas egzistuoja? Jei taip, ar yra Jo buvimo įrodymų?

Ar Dievas egzistuoja - AskBible.org

Trumpas atsakymas būtų taip, Dievas egzistuoja. Yra gausybė įrodymų, tiek mokslinių (klasikine prasme) tiek nemokslinių (kylančių iš patirties), kurie neabejotinai patvirtina, jog Dievas yra. Biblija yra tikras Dievo duotas šaltinis, kad pažintume Jį ir joje rastume išsamius atsakymus į giliausius gyvenimo klausimus.

Dievo buvimo įrodymus galima būtų suskirstyti į kelias grupes:

1. Dievas apreiškė apie save žmogui per gamtą

Pati kūrinija liudija Dievą. Kodėl Biblija sako, jog žmogus yra nepateisinamas, kai atmeta Dievą?

 • Psalmių 19:1- 4 parodo, jog Dievo darbai ir Jo esybė yra matoma iš Jo kūrinijos. Šiandien virš 90 proc. žmonių1 pasaulyje nemato žvaigždėto dangaus dėl šviesos užterštumo miestuose. Jei mes galėtume aprėpti visą dangaus grožį naktį ir nuostabius vaizdus, kuriuos Dievas sukūrė, būtų labai sunku save įtikinti, jog nėra Dievo. Dievas norėjo, jog žmogus matytų Jo darbus, gėrėtųsi ir suprastų, jog Jis juos sukūrė. Dėl šios priežasties greičiausiai visos senovės civilizacijos garbino vieną ar kitą dievybės formą. Netgi savo palyginus primityvioje visuomenėje, jie galėjo suvokti kūrinijos stebuklą tokį, koks jis yra – tobulą Menininko darbą. Romiečiams 1:20 rašo, jog Dievo neregimosios ypatybės – amžinoji galybė ir dievystė – žmonėms yra aiškiai matoma ir suvokiama kūrinijoje nuo pat pasaulio sukūrimo.
 • Ekleziasto 3:11 sako, jog troškimas pažinti dvasinę pasaulio pusę ir amžinybę yra žmogaus prigimtyje. Be jokios abejonės, tai yra matoma šių dienų kultūroje, kai žmonės ieško ezoterinių ir mistinių žinių, kad suprastų gyvenimo prasmę.

 2. Išsipildžiusios Biblijos pranašystės

Galima nenuginčyjamai įrodyti, jog Biblija yra patikimas istorinis šaltinis. Netgi žymiai patikimesnis, nei kiti istoriniai šaltiniai, nuolat naudojami mokslinėje aplinkoje.

 • Senajame Testamente užrašyta virš 2500 pranašysčių, iš kurių jau daugiau kaip 2000 yra išsipildę. Likusios taip pat bus išpildytos ateityje. Jezus pats išpildė visas iki vienos pranašystės, susijusias su Mesijo atėjimu. Kitas gan svarbus pavyzdys yra Izraelio valstybės susikūrimas, kaip kad Biblija numatė. Pranašysčių išsipildymas įrodo, jog Biblija yra tiesa ir kad ja galima remtis.
 • Biblija mini kai kuriuos mokslinius faktus gerokai prieš tai, kai juos atrado mokslas, pavyzdžiui, kad žemė yra apvali (Izaijo 40:22), yra patalpinta visatoje (Jobo 26:7), oras turi svorį (Jobo 28:25), vandenynai turi sroves (Psalmių 8:8) ir daug kitų.
 • Daugiau apie Biblijos patikimumą ir tikrumą skaitykite šiame straipsnyje (straipsnis bus talpinamas netrukus).

 3. Pakeisti gyvenimai ir stebuklai

Ne visus įrodymus galima pamatuoti ir suskaičiuoti. Žmonių patirtis yra vienas tokių pavyzdžių. Tie, kurie atgailavo už savo nuodėmes ir patikėjo Jėzumi Kristumi, gauna Dievo Šventą Dvasią ir taip atgimsta dvasiškai. Įvyksta antgamtinis proto atnaujinimas ir pasikeitimas. To pasekoje keičiasi žmonių gyvenimai, kas neginčyjamai parodo Dievo darbą.
Stebuklai taip pat patvirtina, jog Dievas yra ir šiandieną aktyviai veikia pasaulyje. Stebuklai nesiliovė, kai Jėzus užžengė į dangų. Žmonės ir toliau patyrė antgamtinius stebuklingus išgijimus ir atstatymus – tiek fizinius, tiek dvasinius.

Also see: Why don’t I feel God’s presence in my life?

4. Moksliniai įrodymai

Mokslas negali apibrėžti arba paaiškinti Dievo. Dievas yra tas, kuris sukūrė mokslą ir jo dėsnius. Kiekvienam nešališkam mokslininkui, kuris objektyviai stebi aplink jį esantį pasaulį, mokslas nurodo į Kūrėją. Kartu su sparčia mokslo pažanga mes šiandien žinome tiek daug apie mus supantį pasaulį, deja nė kiek nepriartėjome prie galimybės paaiškinti pasaulio egzistavimą be Dievo. Šiandien Evoliucijos teorija, nors ir klaidinga, tačiau mokoma kaip neginčyjamas faktas daugelyje mokyklų ir universitetų. Tai ne kas kita, kaip grynas melas, kurį velnias naudoja tam, kad išlaikytų milijonus žmonių dvasinėje tamsoje. Priešingai, neturėdamas pakankamai mokslinių įrodymų pagrįsti evoliucijos teorijos teiginius ir atradimus, netgi Richard Dawkins, save laikantis ateismo lyderiu, buvo priverstas2 pripažinti kad “jūs galite rasti (protingo kūrėjo) įrodymų, jei pažvelgsite į biochemiją, molekulinę biologiją, galite pamatyti tam tikro kūrėjo stilių”. Iš tiesų, vis labiau aiškėja tai, jog evoliucijos teorija yra protingas melas. Virš 700 žymiausių mokslininkų iš viso pasaulio pasirašė3 deklaraciją, teigiančią: “Mes skeptiškai žiūrime į atsitiktinės mutacijos ir natūralios atrankos galimybę turint omenyje gyvybės kompleksiškumą (sudėtingumą). Darvino teorijos patvirtinimui skirti įrodymai turėtų būti labai kruopščiai ištirti”. Negana to, kai tapo vis aiškiau, jog evoliucijos teorija negali paaiškinti šio gamtos pasaulio būklės, iškasenų įrodymų arba augančio skaičiaus mokslinių darbų nurodančių į protingą Kūrėją, ateistai, neišskiriant ir Dawkins griebiasi netgi dar neįtikinamesnių teorijų, pavyzdžiui, kad ateiviai “pasėjo” gyvybę žemėje.

Galite daugiau skaityti apie mokslinius įrodymus, kurie nukreipia į Dievą.

5. Išvados

Dievas atskleidė pakankamai įrodymų ir priežasčių Juo tikėti. Biblija kalba apie Dievo meilę žmonijai ir apie tai, kaip Jis atvėrė galimybę žmonėms susitaikyti su Juo per Jo Sūnų Jėzų Kristų. Reikėtų pažymėti, jog moksliniai įrodymai neturėtų būti pagrindinė priežastis tikėti Dievu. Priešingai, jei tikrai ieškote Dievo, paprasta kryžiaus žinia yra visa, ko jums reikia. Skaitykite, kaip galite tapti išgelbėtas ir turėti pergalingą gyvenimą su Jėzumi.

Attribution: Ši nuotrauka yra išvestinė iš Mark BelluciQuestion mark” nuotraukos, naudojama remiantis CC BY. AskBible.org licencijuoja šį kūrinį pagal CC BY NC ND

Literatūra:

David Catchpoole, 2008. The Creation Answers Book. 1st Edition. Creation Book Publishers, LLC.

 1. www.darksky.org/assets/documents/eNews/2012/eNews040112.pdf []
 2. From the documentary movie, Expelled: No Intelligence Allowed, http://youtu.be/BoncJBrrdQ8 []
 3. http://www.dissentfromdarwin.org []
Tell us what you think! We are all ears

   Leave a reply

   Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.